Lepsze finansowanie gminnych inwestycji ma zagwarantować nowelizacja ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób finansowania

- Projekt trafił już do laski marszałkowskiej i niedługo odbędzie się jego pierwsze czytanie w Sejmie - podkreśla poseł PO Andrzej Biernat. Obecnie modernizacja infrastruktury sportowej jest realizowana ze środków inwestora, czyli głównie przez samorządy terytorialne, przy wsparciu realizacji tych zadań środkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Taki sposób finansowania inwestycji sportowych nie stwarza jednak możliwości usuwania bardzo poważnych zaległości w tej dziedzinie, a część gmin w Polsce ma znikome szanse na wybudowanie jakiegokolwiek obiektu sportowego.

- Na razie chodzi o stworzenie ram prawnych dla dotacji programu Orlik 2012 i przygotowań do mistrzostw Europy w 2012 roku. Wsparcie uzyskało już około 600 gmin. Każda może liczyć na dofinansowanie 33 proc. kosztów inwestycji - podkreśla Andrzej Biernat.

Nowela ma wprowadzić mechanizm prawny, który pozwoli w zdecydowanie większym stopniu wspomagać modernizację i budowę obiektów sportowych poprzez przeznaczanie na ten cel środków z dotacji państwowych. Środki te będą przeznaczane na budowę powszechnie dostępnych nowoczesnych oświetlonych boisk sportowych z możliwością ich wykorzystywania przy maksymalnym dobowym obciążeniu w różnych porach roku.

Wnioski do wojewody

Szczegółowe zasady i tryb otrzymywania dotacji oraz dokonywania podziału środków budżetowych określać będzie rozporządzenie do znowelizowanej ustawy. Zgodnie z jego założeniami jednostki samorządu będą przekazywać wnioski inwestycyjne do właściwego wojewody, który będzie dokonywał ich oceny. Potem trafią do Ministerstwa Sportu i Turystyki, który podejmie ostateczną decyzję. Dotacje z budżetu przekazywane będą gminom ze środków znajdujących się w gestii ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu.