Rzecznik ministerstwa finansów Jakub Lutyk wyjaśnił, że nowe prawo pozwoli na skuteczniejszą walkę z nieuczciwością niektórych polityków. Stanie się tak dzięki wprowadzeniu zasad, że majątek osób zajmujących eksponowane politycznie stanowiska będzie poddany szczególnej kontroli.

Ustawa pozwoli też na skuteczniejszą walkę z finansowaniem terroryzmu. Rzecznik powiedział, że w wielu krajach - również w naszym - istnieją jednostki analityki finansowej, które zajmują się wykrywaniem podejrzanych transakcji bankowych. Nowe przepisy ułatwią ich działanie.

Komisja Europejska upomniała niedawno 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej - w tym Polskę - że czas na wdrożenie nowych przepisów minął 15 grudnia ubiegłego roku.