Za kandydaturą głosowało 270 posłów, przeciw było pięciu. Podczas głosowania na sali nie było posłów PiS. Opuścili oni salę obrad tuż przed głosowaniem nad całością nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, protestując w ten sposób przeciwko niedopuszczeniu posłów opozycji do zadawania pytań.

Zgłoszony przez klub PO 59-letni prof. Biernat z Uniwersytetu Jagiellońskiego był jedynym kandydatem na miejsce, które w TK zwolni prezes Trybunału Jerzy Stępień - jego 9-letnia kadencja dobiegnie końca 25 czerwca.

Prof. Biernat jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. W 1971 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa UJ; w 1995 r. otrzymał tytuł profesorski, od 2000 r. jest profesorem zwyczajnym; od 2004 r. - członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN. Jego główne dziedziny badań to prawo publiczne oraz prawo europejskie. Jest autorem ponad stu prac naukowych, w tym kilku książek. Jego rozprawa habilitacyjna uzyskała I nagrodę w konkursie "Państwa i Prawa" za najlepszą pracę habilitacyjną w dziedzinie nauk prawnych w Polsce.

Prof. Stanisław Biernat jest twórcą i kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego UJ - czołowego w Polsce ośrodka badań nad problematyką prawną integracji europejskiej i wpływu prawa europejskiego na prawo polskie. Przy Katedrze utworzył w 2003 r. Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego. W latach 1991 - 2004 prowadził zajęcia w Krajowej Szkole Administracji Publicznej w Warszawie, poświęcone pozycji prawnej obywatela wobec administracji publicznej. Nie jest i nie był członkiem partii politycznych. Jest żonaty, ma dwie dorosłe córki.

Do TK prof. Biernat kandydował już dwukrotnie - ostatnio w 2006 r., gdy głosami ówcześnie rządzącej koalicji PiS-Samoobrona-LPR wybrano na sędziów prof. Teresę Liszcz, Marka Kotlinowskiego i Lidię Bagińską, która wkrótce po zaprzysiężeniu zrezygnowała i w jej miejsce wybrano prof. Mirosława Granata.