"W momencie, w którym okazało się, że podwyżki dla sędziów nie będą w tym roku zrealizowane, bo środki w budżecie zostały przeznaczone na inne cele, wzbudziło to ogromne zaniepokojenie prezydenta (...) i prezydent zdecydował się przygotować rozporządzenie, które podwyższa mnożniki mniej więcej właśnie o 20 proc., czyli rzeczywiście tyle, ile było tej obiecanej podwyżki" - powiedział Duda w środę w audycji "Kwadrans po ósmej" w TVP1.

Wynagrodzenie sędziów składa się z kwoty bazowej i mnożników tej kwoty

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta wyjaśnił, że wynagrodzenie sędziów składa się z kwoty bazowej i mnożników tej kwoty. "O wielkości tego mnożnika rozstrzyga rozporządzenie wydawane przez prezydenta Rzeczypospolitej i to jest rozporządzenie, które jest wydawane za kontrasygnatą premiera" - mówił.

Prezydencki minister zaznaczył, że "rozporządzenie zostało już przesłane do premiera, ponad trzy tygodnie temu znalazło się już w Kancelarii Premiera". "Czeka już tak naprawdę tylko na kontrasygnatę premiera, bo termin przewidziany wejścia w życie tego rozporządzenia to jest 1 lipca, więc podwyżki miałyby ruszyć 1 lipca" - dodał.

Z kolei dyrektor Biura Analiz i Etatyzacji Sądownictwa Powszechnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Piotr Niedzielak pytany, czy można się spodziewać kontrasygnaty premiera, zaznaczył, że nie może się w tej sprawie wypowiadać, ponieważ "jest to kwestia wysokości budżetu". "Według mojej wiedzy środków na aż taki wzrost - 20 czy 25 proc. - w budżecie tegorocznym po prostu nie ma" - mówił.

W niektórych sądach w kraju nie odbyła się część z zaplanowanych na 31 maja rozpraw. Sędziowie protestowali w ten sposób przeciw proponowanej przez resort sprawiedliwości reformie systemu wyboru sędziów i ustalenia ich wynagrodzeń. Do protestu w formie "dnia bez wokandy" wezwał sędziów Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia".