"Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia z ubolewaniem stwierdza, że żaden z postulatów zawartych w uchwale XI Sprawozdawczego Zebrania Delegatów z dnia 13 kwietnia 2008 r., o których uwzględnienie apelowaliśmy w piśmie skierowanym do Ministra Sprawiedliwości, nadal nie został uwzględniony w pracach prowadzonych w Ministerstwie Sprawiedliwości" - napisano w przekazanym PAP przez rzecznika Iustitii Waldemara Żurka komunikacie.

"W związku z tym, realizując uchwałę Zebrania Delegatów z dnia 13 kwietnia 2008 r., Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wskazuje jako kolejne dni bez wokandy 24 i 25 września 2008 r." - napisano.

Komunikat zakończono apelem "do sędziów, aby we własnym sumieniu i z pełnym poczuciem odpowiedzialności podejmowali decyzje dotyczące uczestnictwa w dalszym proteście".

Pierwszy tego typu protest odbył się 30 maja. W niektórych sądach w całym kraju nie odbyła się część zaplanowanych na ten dzień rozpraw.