Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego o usunięcie rubryki "narodowość" z formularza zgłoszenia do egzaminu na aplikacje radcowską, adwokacką i notarialną.

W liście do Ćwiąkalskiego, udostępnionym na stronach RPO w internecie, Janusz Kochanowski pisze, że napływają do niego skargi obywateli w tej sprawie. "Złożenie kwestionariusza jest warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu konkursowego na wyżej wymienione aplikacje. Jednak jego treść - ze względu na zamieszczoną tam rubrykę narodowość - może budzić poważne wątpliwości natury konstytucyjnej" - napisał RPO.

Rzecznik argumentuje, że "narodowość należy postrzegać w kategoriach filozoficzno-społecznych, a pytanie o nią w pewnych wypadkach - biorąc pod uwagę długotrwały proces kształtowania się świadomości narodowej pewnych grup etnicznych - może być pytaniem, na które bardzo trudno udzielić odpowiedzi".

RPO zwrócił się do ministra o "rozważenie dokonania zmiany przedmiotowych formularzy w zakresie przedstawionym w niniejszym piśmie"

Kochanowski zwrócił też uwagę, iż Konstytucja stanowi, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji go dotyczącej, a władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

"W tym kontekście można stwierdzić, iż z punktu widzenia przeprowadzanego egzaminu pytanie o obywatelstwo kandydata na aplikację radcowską, adwokacką czy notarialną wydaje się być uzasadnione. Pytanie o narodowość przekracza jednak standard niezbędności, wynikający z zasad demokratycznego państwa prawnego" - stwierdza RPO.

W związku z tym zwrócił się on do ministra o "rozważenie dokonania zmiany przedmiotowych formularzy w zakresie przedstawionym w niniejszym piśmie".