Gosiewski powiedział dziś w Kielcach, że PiS chce przedstawić te propozycje wówczas, kiedy komisja konstytucyjna rozpocznie prace nad projektami nowelizacji konstytucji znajdującymi się już w Sejmie. Na razie komisja jest na etapie wyboru ekspertów - dodał.

Sejm rozpoczął w maju prace nad projektami zmian w konstytucji, autorstwa PO. Platforma zaproponowała likwidację immunitetu formalnego parlamentarzystów i wprowadzenie zakazu zasiadania w parlamencie osobom prawomocnie skazanym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.

"Uważamy, że jak zmieniać konstytucję, to zmienić ją w sposób szerszy niż w zakresie jednego zapisu i uporządkować pewną potrzebę ładu moralnego" - powiedział Gosiewski.

Według PiS zakaz kandydowania do parlamentu, samorządu i na urząd prezydenta powinien dotyczyć nie tylko osób skazanych, ale także współpracowników i pracowników Służby Bezpieczeństwa i wysokich funkcjonariuszy aparatu PZPR. Doprecyzowane powinny być zapisy dotyczące osób skazanych.

"Odebranie uprawnień powinno dotyczyć sędziów, którzy niesłusznie skazywali w procesach politycznych"

Przewodniczący klubu PiS zaznaczył, że jego ugrupowanie chce też wprowadzenia przepisów umożliwiających dezubekizację, czyli m.in. odebranie przywilejów emerytalnych byłym funkcjonariuszom SB i UB. Odebranie uprawnień powinno dotyczyć także sędziów, którzy niesłusznie skazywali w procesach politycznych.

PiS chce również - dodał Gosiewski - zdefiniować szczegółowo dostęp do informacji publicznej i doprowadzić do tego, że archiwa IPN zostaną otwarte.

"Zmienić art. 17 konstytucji, aby adwokaci, radcowie czy architekci nie blokowali młodym dostępu do zawodu"

Zdaniem Gosiewskiego należy również zmienić art. 17 konstytucji tak, aby adwokaci, radcowie czy architekci nie blokowali młodym ludziom dostępu do tych zawodów.

Artykuł ten mówi m.in., że "w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony".

"Traktujemy zmiany w konstytucji w sposób pakietowy i nasze poparcie w Sejmie będzie miał taki projekt, który zawiera ten katalog. Jeżeli nie będzie on zawierał takiego katalogu, wówczas takiego poparcia nie udzielimy" - zapowiedział Gosiewski.