Jak poinformował, w tej chwili do marszałka Sejmu skierowanych jest 33 propozycji nowelizacji różnych przepisów. Dodał, że w tym tygodniu na posiedzeniu Sejmu zostanie zgłoszonych kolejnych 10 propozycji, a w ciągu kolejnych dwóch tygodni, do końca czerwca - około 75.

Wśród projektów nowelizacji znajduje się m.in. propozycja odrolnienia gruntów w dużych miastach

"W Warszawie 52 proc. gruntów to grunty rolne, z czego aż 80 proc. to grunty rolne czwartej, piątej i szóstej klasy. Nasza propozycja wyjmuje z ochrony grunty czwartej, piątej i szóstej klasy, a więc oznaczać to będzie uwolnienie w Warszawie ok. 80 proc dzisiejszych terenów rolnych jako potencjalnie inwestycyjnych" - zapowiedział Palikot.

Według niego, podobna sytuacja będzie w innych dużych miastach, ponieważ "średnia dla miast dużych to ok. 30 proc. gruntów rolnych".

Proponowane nowelizacje dotyczą również likwidacji pozwolenia na budowę

Proponowane nowelizacje dotyczą również likwidacji pozwolenia na budowę, zmiany przepisów dotyczących podatku VAT, przedłużenia terminu zwolnienia od opłat spadkowych najbliższej rodziny z 30 dni do 6 miesięcy. Są to też zmiany mające na celu rozbicie monopolu Sanepidu na certyfikaty sanitarne.

Jak poinformował Palikot, na istniejącej od stycznia stronie internetowej komisji "Przyjaznego Państwa" odnotowano blisko 60 tys. wejść i 30 tys. wniosków.

Janusz Palikot przebywał dziś w Krakowie, gdzie spotkał się m.in. z małopolskimi przedsiębiorcami.