Projekt nowelizacji zakłada przesunięcie terminu wejścia w życie przepisu o zakazie karmienia zwierząt paszami genetycznie modyfikowanymi (GMO). Zgodnie z ustawą, zakaz wejdzie w życie 12 sierpnia tego roku. Rząd proponuje, by przepis ten obowiązywał dopiero od 1 stycznia 2012 r.

Umożliwienie karmienia zwierząt paszami genetycznie modyfikowanymi jest popierane przez organizacje producentów drobiu trzody i pasz. Wskazywały one na to, że zakaz stosowania pasz GMO doprowadziłby do wzrostu kosztów produkcji mięsa i spowoduje utratę konkurencyjności polskich hodowców.

Przesunięcie wprowadzenia w życie zakazu stosowania pasz GMO, w opinii organizacji producentów mięsa i pasz, jest "kompromisem", który pozwoli na przygotowanie się producentów i importerów do zmiany technologii produkcji.

Według resortu rolnictwa, da to także czas na przeprowadzenie badań wpływu stosowania pasz GMO na produkcję mięsa. Rozpoczął je już m.in. w Instytut Zootechniki w Krakowie.

Uchwalona w 2006 roku ustawa o paszach narusza prawo unijne, zakazując stosowania pasz genetycznie modyfikowanych. Z unijnej dyrektywy z 2001 roku wynika, że państwa członkowskie UE nie mogą zakazywać, ograniczać i utrudniać wprowadzenia do obrotu GMO, jeśli takie rośliny zostały dopuszczone do na szczeblu unijnym. Poszczególne kraje mogą jednak tymczasowo ograniczyć lub zakazać ich stosowania.