Projekt rozpatrywała sejmowa komisja administracji i spraw wewnętrznych.

Jak podkreślał wiceminister SWiA Witold Drożdż planowane regulacje mają przede wszystkim znieść obowiązek stawiennictwa w urzędach dzieci poniżej lat pięciu, przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. Podobnie mają być traktowani Polacy ubiegający się o paszport tymczasowy, mieszkający w krajach, gdzie bądź nie ma polskiego urzędu konsularnego bądź dojazd do niego jest utrudniony lub kosztowny (np. z Hawajów na kontynent północnoamerykański, z Polinezji Francuskiej do Paryża).

"Zmiany te chcemy wprowadzić m.in. z powodu uwag, które napływają do resortu od samych rodziców i Polaków mieszkających za granicą" - wyjaśniał wiceminister.

Regulacja wprowadza też obowiązek zwrotu opłaty paszportowej w przypadkach, gdy paszport został unieważniony

Zgodnie z projektem osoby małoletnie nie będą też musiały być obecne przy odbiorze dokumentu. Oba przypadki dotyczą również osób całkowicie ubezwłasnowolnionych.

Planowana regulacja odnosi się także do przypadków, gdy osoby powyżej 13. roku życia z powodu swojej niepełnosprawności nie mogą złożyć swojego podpisu na paszporcie lub nie możliwe jest pobranie od nich odcisków linii papilarnych. W obu przypadkach zakłada odstąpienie od tego obowiązku.

Zgodnie z projektem paszport poza granicami Polski będzie też mógł być wydany dziecku za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile kontakt z drugim jest utrudniony, a dobro dziecka za tym przemawia.

Regulacja wprowadza też obowiązek zwrotu opłaty paszportowej w przypadkach, gdy paszport został unieważniony.