Jak wyjaśnił prezes Jacek Jezierski podczas niedzielnej konferencji prasowej, rozpoczynające się w poniedziałek przewodniczenie organizacji zrzeszającej najwyższe organy kontroli z 48 państw spowoduje, że NIK będzie miała zasadniczy wpływ na zakres i metodykę kontroli prowadzonych w Europie.

NIK, przewodnicząc EUROSAI, będzie miała możliwość inspirowania ważnych dla interesu Polski kontroli. Polska jest prekursorem kontroli ponad granicami, szczególnie tych z zakresu ochrony środowiska. Teraz NIK zamierza się skupić nad kontrolami podatkowymi, głównie dotyczącymi podatku VAT. Najwyższa Izba Kontroli będzie też miała duży wpływ na kontrolowanie wydatkowania unijnych pieniędzy i na ustalanie wspólnych standardów, aby raporty z różnych krajów stały się porównywalne. Przewodniczenie EUROSAI może przyczynić się też do budowania prestiżu Polski i NIK w świecie. "To nie tylko wielki zaszczyt i wyraz docenienia prac NIK, ale też wielkie wyzwanie i odpowiedzialność. Polska po raz pierwszy obejmuje przewodniczenie tak wielkiej europejskiej organizacji" - podkreślił prezes NIK.

W rozpoczynającym się w poniedziałek kongresie EUROSAI będzie uczestniczyć ponad 200 reprezentantów najwyższych organów kontroli. Kongres uświetni wykładem inauguracyjnym prezydent Lech Kaczyński, były prezes NIK.

"To niezwykle ważne dla nas wydarzenie"

"To niezwykle ważne dla nas wydarzenie, że Polska dostąpiła zaszczytu organizacji kongresu tak ważnej organizacji, zrzeszającej najwyższe organy kontrolne z całej Europy" - ocenił prezes Jezierski.

Według niego krakowski kongres dokona podsumowania prac dotyczących ustalenia standardów jakości kontroli, które prowadzone są na forum organizacji od kilku lat. Innymi wiodącymi tematami spotkania będą zagadnienia z zakresu kontroli programów z zakresu polityki społecznej: edukacja oraz integracja zawodowa osób niepełnosprawnych.

"Dla nas wszystkich te trzy tematy są bardzo ważne. Mam nadzieję, że krakowskie obrady będą bardzo owocne" - powiedział sekretarz generalny EUROSAI, Manuel Nunez Perez.

Podczas kongresu zostanie też podpisane polsko - ukraińskie porozumienie o wspólnej kontroli przygotowań do EURO 2012.

Z okazji Kongresu EUROSAI Poczta Polska wyda okolicznościowy znaczek.

EUROSAI to organizacja zrzeszające 48 najwyższych organów kontroli. Jest regionalną (jedną z siedmiu) częścią INTOSAI, zrzeszającej najwyższe instytucje kontrolne świata. EUROSAI pośredniczy w wymianie informacji z zakresu zewnętrznej kontroli państwowej, uczestniczy w tworzeniu międzynarodowych standardów kontroli i organizuje szkolenia dla kontrolerów. NIK jest jednym z jej członków -założycieli.