Jak napisano w przesłanym w sobotę PAP oświadczeniu MSP, to właśnie sąd opiekuńczy może ustanowić kuratora dla Polskiego Radia. Na potwierdzenie tej tezy w informacji przytoczono postanowienie Sądu Najwyższego z października 2005 r., które mówi, że "kuratora, o którym mowa w art. 42 Kodeksu cywilnego, powołuje sąd opiekuńczy".

Właśnie art. 42. Kodeksu cywilnego pozwala na ustanowienie kuratora dla osoby prawnej. Przepis ten mówi: "Jeżeli osoba prawna nie może prowadzić swoich spraw z braku powołanych do tego organów, sąd ustanawia dla niej kuratora".

Jak argumentuje MSP, w Polskim Radiu (PR) brakuje organów powołanych do kierowania spółką, bo rada nadzorcza radia publicznego działa w niepełnym składzie.

"Minister Skarbu Państwa, sam nie będąc do tego uprawnionym, zwracał się kilkakrotnie do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) z wnioskiem o uzupełnienie składu rady nadzorczej i umożliwienie działania w spółce istotnego i obligatoryjnego organu. (...) Do dnia dzisiejszego KRRiT nie uzupełniła składu rady nadzorczej" - napisano w oświadczeniu.

Zaznaczono w nim ponadto, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski podziela opinię, że wniosek o kuratora dla PR należało złożyć do sądu opiekuńczego.

Ćwiąkalski złożenie wniosku do tego sądu nazwał w sobotę "lapsusem"

Jednak sam Ćwiąkalski złożenie wniosku do tego sądu nazwał w sobotę "lapsusem". Ocenił, że można było zastosować inną procedurę.

"Rzeczywiście tak jak patrzę w tym momencie (...) chyba nie jest to właściwa droga dla wprowadzenia kuratora dla radia, bo takiego kuratora można oczywiście wprowadzić, ale na innej drodze. Poprzez postępowanie i sąd rejestrowy, więc właściwy dla spółek, dla tego typu podmiotów gospodarczych. Być może to jest po prostu lapsus" - powiedział Ćwiąkalski w sobotę w radiowych "Sygnałach Dnia".

O tym, że minister skarbu państwa Aleksander Grad wysłał wniosek o ustanowienie kuratora w PR do sądu rodzinnego i dla nieletnich napisał sobotni "Dziennik".

Gazeta zacytowała też ironiczną wypowiedź prezesa PR Krzysztofa Czabańskiego na ten temat. "Boję się, że trafię do poprawczaka" - powiedział Czabański w rozmowie z gazetą.

W połowie maja minister skarbu Aleksander Grad wystąpił do sądu o wyznaczenie kuratora w Polskim Radiu oraz złożył skargę na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.