Ma być też mniej przesłanek do przedłużania aresztu.

Przyjęty we wtorek i skierowany do Sejmu projekt został opracowany w ramach "Pakietu dla przedsiębiorczości" - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu.

Jak zauważył Wydział Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości, zakładane w projekcie wprowadzenie obowiązku poinformowania zatrzymanego o prawie do skorzystania z pomocy adwokata "jest zmianą konieczną z uwagi na fakt, iż zatrzymany niejednokrotnie nie ma wystarczającej wiedzy na temat przysługujących mu praw, w szczególności o prawie do reprezentowania go już na tym etapie postępowania przez profesjonalnego pełnomocnika".

MS zwróciło też uwagę, że dotychczasowe przepisy nakładają na sąd obowiązek poinformowania pracodawcy o aresztowaniu pracownika, nie określają jednak obowiązków sądu, gdy areszt zostanie zastosowany wobec przedsiębiorcy, a to zdarza się coraz częściej. Resort dostrzega, że może to prowadzić do zakłóceń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Rząd proponuje, by zobowiązać sąd do poinformowania o aresztowaniu osoby wskazanej przez aresztowanego przedsiębiorcę, co ma zminimalizować negatywne skutki jego nieobecności w firmie.

Przedłużenie aresztu będzie możliwe wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach

Projekt zakłada, że przedłużenie aresztu będzie możliwe wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach. Przewiduje eliminację "innych istotnych przeszkód, których usunięcie było niemożliwe" jako przesłanki przedłużenia aresztu. "Taki przepis był nieostry i dawał okazję do różnych, często niekorzystnych dla zatrzymanego, interpretacji" - podkreśliło CIR. Według projektu za powód przedłużenia aresztu nie będzie też mogła służyć przeciągająca się obserwacja psychiatryczna. (PAP)