Minister Julia Pitera jest zdania, że stosunkowo niskie kary więzienia za przestępstwa korupcyjne nie odstraszają i znacznie bardziej dotkliwy byłby przepadek mienia, przynajmniej w wysokości korzyści uzyskanej przez przestępcę.

Jednak - jak podkreśla - nie ma potrzeby tworzyć dodatkowych ustaw, które umożliwiałyby odbieranie majątku osobom skazanym za korupcję.

Pitera: część urzędników skarbowych obawia się występowania na drogę egzekucji sądowej majątków przestępców

Minister uważa, że taka postawa jest niedopuszczalna i osoby, które nie wypełniają swoich obowiązków powinny odejść z pracy w administracji publicznej.

Pitera: PO ma problem z kontrolą zasad obsadzania stanowisk w agencjach rządowych

"Gazeta Wyborcza" napisała o obsadzaniu ludźmi PSL stanowisk w agencjach rolnych. W tej sprawie ma dojść do spotkania szefa klubu parlamentarnego PO Zbigniewa Chlebowskiego z liderami PSL-u. Zdaniem Pitery, podobne problemy mają niemal wszystkie partie rządzące w Europie.

Posłanka PO podkreśliła, że takie działania nie pomagają w budowaniu pozycji partii, a wręcz przeciwnie - może przyczynić się do porażki wyborczej. Zdaniem Julii Pitery, wyborcy stawiają politykom coraz większe wymagania i nie akceptują podobnych działań.