Porozumienie osiągnięte w czwartek przez ambasadorów państw UE jest zgodne z kompromisem uzyskanym wcześniej przez eurodeputowanych.

"Ta dyrektywa odpowiada na potrzeby UE, która przekształca się w strefę pozbawioną granic wewnętrznych" - napisano w komunikacie prasowym.

Dyrektywa określa zasady wydalania nielegalnych imigrantów państw trzecich z terytorium Unii, czas ich zatrzymania i możliwość ponownego wjazdu na terytorium. Wszystkie te działania mają odbywać się z poszanowaniem praw człowieka i podstawowych wolności.

Zgodnie z osiągniętym porozumieniem, które wymaga jeszcze oficjalnego zatwierdzenia przez ministrów spraw wewnętrznych "27", państwa członkowskie będą zobowiązane do wyboru: albo zalegalizować pobyt nielegalnych imigrantów, albo ich wydalić.

W przypadku wymuszonego wydalania władze będą mogły zatrzymać imigrantów w specjalnych ośrodkach przez 6 miesięcy

Kompromis przewiduje, że wyjazd nielegalnych imigrantów powinien być dobrowolny, ale w przypadku odmowy imigrant będzie mógł być zmuszony do wyjazdu, otrzymując jednocześnie zakaz przebywania na terenie UE przez 5 lat. Te przepisy dotyczą także dzieci.

Przyjęto, że w przypadku wymuszonego wydalania władze będą mogły zatrzymać imigrantów w specjalnych ośrodkach przez 6 miesięcy. Okres ten będzie mógł być wydłużony maksymalnie do 18 miesięcy w szczególnych przypadkach.

Komisja Europejska szacuje, że obecnie na terenie UE przebywa ok. 8 mln nielegalnych imigrantów, z czego ponad połowa przyjechała legalnie.