Stowarzyszenie Sędziów Iustitia zażądało, by minister do dziś przedstawił harmonogram prac nad zmianą systemu wynagrodzeń sędziów. Iustitia chce, by system był związany z tzw. kwotą bazową i domaga się jej wzrostu o 25 procent.

Ćwiąkalski, który przyjechał dziś do Poznania, powiedział Radiu Merkury, że został powołany zespół, który przygotowuje planowaną zmianę wynagrodzeń sędziów. Minister wyjaśnił, że pomysł na powołanie takiego zespołu powstał po spotkaniu premiera Donalda Tuska z przewodniczącym Krajowej Rady Sądowniczej, na którym premier sugerował, żeby zmniejszyć różnice wysokości zarobków pomiędzy sędziami sądów rejonowych i sądów wyższych instancji.

Minister Ćwiąkalski po południu wygłosi w Poznaniu wykład o nowych zasadach dostępu do zawodów prawniczych. Podczas porannego wykładu dla studentów powiedział, że ten dostęp nie będzie zamykany, wręcz przeciwnie - powstanie jasny system, dzięki któremu każdy student prawa będzie wiedział, co go czeka po zakończeniu nauki.