ORZECZENIE
Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów rozpoznał wczoraj pytanie prawne z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, czy zgoda sądu dyscyplinarnego na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej pozwala na zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie, czy też w tym celu wymagana jest odrębna decyzja sądu (I KZP 21/07).