Rozmawiamy z adwokatem XAWERYM KONARSKIM - Realizacja przez konsumenta prawa do odstąpienia w terminie dziesięciu dni od otrzymania towaru polega na doręczeniu amerykańskiemu przedsiębiorcy internetowemu stosownego oświadczenia woli.
• Czy polski klient amerykańskiego sklepu internetowego może odstąpić od umowy, gdy towar mu się po prostu nie spodoba? Według obecnych regulacji, nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć tego prawa.
- Postanowienia art. 17 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny przyznają polskiemu konsumentowi prawo odstąpienia od umowy bez podawania konkretnej przyczyny. Spory na tle prawa do odstąpienia mogą być rozstrzygane przez sądy amerykańskie oraz polskie. W przypadku rozstrzygania sporu przez sąd polski zastosowanie mają postanowienia wymienionych ustaw, niezależnie od tego, jakie prawo zostało wskazane w regulaminie sklepu za właściwe.