Rozwiązanie takie zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o opłatach abonamentowych, która teraz trafi do Senatu.

Początkowo abonamentu mieli nie płacić tylko emeryci i renciści - takiego rozwiązania chcieli posłowie Platformy Obywatelskiej. Jednak w toku prac sejmowych przyjęto poprawkę Klubu Poselskiego Lewicy, która rozszerzyła zwolnienie o osoby, które są bezrobotne lub korzystają z pomocy społecznej.

Juliusz Braun, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, negatywnie ocenia uchwaloną nowelizację z uwagi na niewłaściwą kolejność prac nad zmianami.

- Najpierw powinny zostać określone zasady finansowania mediów publicznych i dopiero później należałoby znieść abonament - uważa Juliusz Braun. Zaznacza, że z zapowiedzi rządu wynika, że ma zostać utworzony Fundusz Mediów Publicznych, z którego będą finansowane TVP i Polskie Radio. Jednak, jak podkreśla, taka zmiana wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, gdyż będzie to nowa forma pomocy publicznej.

Opozycja w Sejmie była przeciwna tym zmianom. Wykazywała, że dla wielu emerytów abonament RTV nie jest dużym obciążeniem, a ponadto jest to grupa osób, która najczęściej uiszcza opłaty. Juliusz Braun wskazuje, że większe konsekwencje będzie miała jednak poprawka zwalniająca osoby bezrobotne z obowiązku płacenia abonamentu.

- Nie ma żadnego systemu, który pozwalałby kontrolować, kto w danym momencie jest bezrobotny, a kto nie jest. Urzędy pocztowe, które pobierają opłaty, nie mogą tego sprawdzić. Może to spowodować, że od płacenia abonamentu może zacząć się uchylać jeszcze większa grupa osób - zaznacza Juliusz Braun.

Dodaje, że TVP poradzi sobie ze zmniejszonymi wpływami z opłat abonamentowych. Jednak Polskie Radio znajdzie się w trudnej sytuacji, gdyż w 80 proc. jest ono finansowane z abonamentu.

- Zwolnienie z opłat abonamentowych nie spowoduje załamania mediów publicznych. Wpływy dla telewizji z opłat abonamentowych wynoszą 800 mln zł, a wpływy z reklam to 2 mld 300 mln zł. Szacuje się, że w tym roku wpływy z abonamentu wyniosą jeszcze mniej - 750 mln zł - mówi Małgorzata Kidawa-Błońska, posłanka Platformy Obywatelskiej.

Obecnie z opłat abonamentowych zwolnieni są m.in. inwalidzi i osoby, które przekroczyły 75 rok życia.