• Uchwalenie ustawy o dostępie do pomocy prawnej jest priorytetowe dla ministerstwa
  • Podmioty świadczące pomoc prawną dla najuboższych mają być wybierane w drodze konkursu
  • Do konkursów będą przystępować głównie doradcy prawni i ich firmy - twierdzą prawnicy
Sejm przed rozwiązaniem nie zdążył uchwalić ustawy o dostępie do nieodpłatnej pomocy prawnej przyznawanej przez państwo osobom fizycznym. Projekt zakładał pomoc prawną dla najuboższych na etapie przedsądowym, którą miałyby świadczyć podmioty wyłonione w drodze ogólnopolskiego konkursu ofert.
Priorytet dla nowego Sejmu
Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że projekt ten powinien być jednym z priorytetów Sejmu nowej kadencji.
- Umożliwienie osobom ubogim lub znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym jest jednym z najważniejszych zadań, jakie powinno wypełnić państwo - mówi Sławomir Różycki z Ministerstwa Sprawiedliwości.
Adwokaci i radcowie prawni są zdania, że model, w którym nieodpłatna pomoc prawna dla najuboższych, finansowana przez państwo, jest świadczona przez podmioty wybierane w drodze konkursu, jest dobrym rozwiązaniem.
Dla kogo konkurs
- Zaproponowana regulacja daje możliwość odpłatnego (finansowanego przez państwo) świadczenia pomocy prawnej przez aplikantów, a nawet osoby nienależące do korporacji prawniczej, legitymujące się jednak wykształceniem prawniczym - mówi Jarosław Jatczak, radca prawny, wspólnik Kancelarii Radców Prawnych Jasiński i Jatczak.
Zgodnie z założeniami ministerstwa, w konkursie na świadczenie pomocy prawnej finansowanej przez Skarb Państwa będą mogli wziąć udział adwokaci, radcowie prawni, prawnicy zagraniczni oraz spółki z udziałem adwokatów, radców i prawników zagranicznych oraz zespoły adwokackie. Będą mogły do niego przystąpić także osoby z wyższym wykształceniem prawniczym, posiadające tytuł magistra prawa, lub spółki powołane przez takie osoby, a także uniwersytety lub szkoły wyższe świadczące nieodpłatną pomoc w ramach akademickiej poradni prawnej oraz jednostki samorządu terytorialnego. Część kancelarii prawnych i indywidualnych prawników, adwokatów może nie być zainteresowana świadczeniem takich usług i nie przystąpi do konkursu.
Szansa dla absolwentów prawa
- Dostrzegam tu raczej szansę dla niedawnych absolwentów prawa, doradców prawnych czy też młodych prawników i adwokatów, którzy dopiero budują doświadczenie zawodowe - mówi Krzysztof Gąsiorowski, radca prawny i wspólnik w Kancelarii Prawnej Gregorowicz Ziemba Krakowiak Gąsiorowski.
Prawnicy sądzą, że konkurs raczej nie zainteresuje dużych kancelarii. Większość takich kancelarii i firm prawniczych świadczy zupełnie bezpłatną pomoc osobom i instytucjom jej potrzebującym.
- Duże kancelarie wolą świadczyć bezpłatną pomoc prawną dla osób i instytucji, gdyż wpływa to korzystnie na ich wizerunek i jest zgodne z etosem zawodowym - zaznacza Stanisław Rymar, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.
KATARZYNA RYCHTER
Nieodpłatna pomoc prawna / DGP