W myśl przyjętych rozwiązań, bank będzie musiał udzielić informacji stanowiącej tajemnicę bankową na żądanie sądu lub prokuratora w związku z toczącym się postępowaniem o przestępstwa popełnione w wyniku działania przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną.

W opinii PKPP, takie rozwiązanie spowoduje znaczne osłabienie instytucji tajemnicy bankowej.

Eksperci PKPP zaznaczyli, że uchwalenie proponowanych zapisów spowoduje nieograniczony dostęp do tajemnicy bankowej

Konfederacja dodaje, że wszelkie zmiany w tym zakresie powinny być głęboko przemyślane i wprowadzane z rozwagą. Eksperci PKPP zaznaczyli, że uchwalenie proponowanych zapisów spowoduje nieograniczony dostęp do tajemnicy bankowej, co doprowadzi do nadużywania tej instytucji.

Dodają, że nie takie były zamierzenia ustawodawcy, gdy wprowadzano do polskiego systemu prawnego ustawę prawo bankowe. 

Wątpliwości PKPP budzi również przerzucenie obowiązku uiszczania opłat za udostępnianie informacji, stanowiących tajemnicę bankową, na banki. PKPP jednocześnie popiera zaproponowane zmiany dotyczące uprawnień banków do bezpośredniego powiadamiania policji o przestępstwach związanych z bankowością elektroniczną i kradzieżą kart.