Zestawienie będzie dotyczyć całego kraju, ale przede wszystkim chodzi o nieruchomości na tzw. ziemiach odzyskanych, które są zagrożone roszczeniami dawnych właścicieli.

Obowiązek przygotowania takiego wykazu wynika z ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu państwa oraz samorządu terytorialnego. O realizację tej ustawy pytali w czwartek w Sejmie posłowie PiS. "Problem dotyczy w szczególności północnych i zachodnich ziem Polski. Dawne zaniedbania, nieuporządkowanie prawa własności w księgach wieczystych przynosi dziś dramatyczne sytuacje" - mówiła Iwona Arent (PiS).

Zestawienie przygotuje minister spraw wewnętrznych i administracji na podstawie informacji przekazanych mu przez wojewodów (zgodnie z ustawą ma to nastąpić do 19 czerwca). Wojewodowie mają zaś dostać te dane od starostów (starostowie mają czas na przekazanie ich do 19 maja).

Starostowie sygnalizują, że w wielu przypadkach muszą dopiero badać stan prawny nieruchomości

Siemoniak zwrócił uwagę, że z ustaleniem tych danych są trudności. Przede wszystkim - mówił - "istniejące urzędowe zbiory informacji o nieruchomościach są zróżnicowane, a zróżnicowanie to ma swoje źródła jeszcze w okresie zaborów". Zaznaczył, że w tej chwili zbiory te są modernizowane.

Ponadto - wymieniał - służby geodezyjne są obciążone zadaniami, a dodatkowo borykają się z brakiem fachowców, bo oferowane im pensje nie są konkurencyjne. Starostowie sygnalizują też, że w wielu przypadkach muszą dopiero badać stan prawny nieruchomości.

Tymczasem zdaniem posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej to rząd nie przekazał samorządom pieniędzy na realizację ustawy. "Wiadomo jest, że samorządy już nie wykonały w 1/10 tych czynności" - mówiła. W jej ocenie nie ma szans, by samorządy wywiązały się z tych zadań, a - jak mówiła - wszystko rozbija się o brak pieniędzy.

Ustawa zobowiązuje do zmiany wpisów w księgach wieczystych tak by odpowiadały stanowi faktycznemu

Wiceminister odparł, że w budżecie na 2008 roku, który przygotował poprzedni rząd, nie przewidziano funduszy na tę sprawę, a obecna ekipa uznała, że nie potrzeby korygowania tego na pierwszym etapie realizacji ustawy.

Ustawa zobowiązuje nie tylko do przedstawienia danych o nieruchomościach skarbu państwa i samorządu terytorialnego, ale też do zmiany wpisów w księgach wieczystych tak by odpowiadały stanowi faktycznemu.

Starostowie mają 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy na złożenie we właściwych sądach rejonowych wniosków o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości skarbu państwa. Ten termin upływa w listopadzie.