Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skończyło już pracę nad nowelizacją prawa bankowego i przesłało ją rządowi. Projekt zakłada możliwość dostępu do informacji zawartych na indywidualnych kontach osób prowadzących działalność gospodarczą w przypadkach, gdy toczy się przeciwko nim śledztwo. Wnioskować o to będzie mógł sąd lub prokurator. Do tej pory tylko konta firmowe osób podejrzanych o przestępstwo mogły być zwolnione z tajemnicy.

Ujawnianie tajemnicy kont

- Dostęp do tajemnicy bankowej jest możliwy jedynie za zgodą zainteresowanego i w śledztwie prowadzonym nie w sprawie, lecz co do osoby. Jeśli będzie inaczej, to zniszczymy zasadę zachowania tajemnicy - mówi Ryszard Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Projektodawcy zmian podkreślają, że dzięki nowelizacji unikniemy np. nielegalnego obrotu paliwem. Dla legalizacji fałszywego lub kradzionego paliwa przestępcy zakładają fikcyjne rachunki bankowe, za pośrednictwem których dokonuje się pranie brudnych pieniędzy oraz wypisywane są fikcyjne faktury. Trudności dowodowe są właśnie związane z niedostępnością do danych na rachunkach bankowych.

- Projekt ministerstwa idzie za daleko. W sposób nieuzasadniony rozszerza uprawnienia organów ścigania do otrzymywania danych bankowych dotyczących osób fizycznych - komentuje Jerzy Bańka, dyrektor ds. legislacyjno-prawnych Związku Banków Polskich.

Użytkownicy aut bez ochrony

Poparcie bankowców znalazły dwie inne zmiany prawa bankowego.

Dotyczą one zwolnienia z tajemnicy bankowej danych o autach i ich posiadaczach, którzy pojazd kupili na kredyt bankowy lub je wyleasingowali. W obecnym stanie prawnym, gdy straż miejska lub policja sfotografuje takie auto przekraczające dozwoloną prędkość albo odjeżdżające z miejsca wypadku, nie może ustalić sprawcy, gdyż jego dane są chronione. Banki z zasady odmawiają udzielenia informacji o użytkownikach pojazdów, co często uniemożliwia ustalenie sprawcy wypadku. Po wejściu w życie nowelizacji banki będą zobowiązane ujawniać Policji personalia także sprawców wykroczeń.

Kradzieże w bankomatach

Przewiduje się też szybszą procedurę informowania policji i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o skradzionych kartach bankomatowych. Nowe brzmienie art. 106a ust. 2 umożliwi organom ścigania wystąpienie do banku o uzupełnienie informacji chronionej tajemnicą bankową bez pośrednictwa prokuratury.

920 wykroczeń i przestępstw nie mogło być ściganych z powodu tajemnicy bankowej w 2006 roku

Podstawa prawna

• Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. nr 140, poz. 939).