Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję komisji weryfikacyjnej ws. nieruchomości przy ul. Mazowieckiej 12. W tej sprawie bliscy jednego z bohaterów afery reprywatyzacyjnej Roberta N. kupili połowę roszczeń za 1 proc. wartości nieruchomości.
Reklama

Chodzi o decyzję komisji weryfikacyjnej z grudnia 2018 r., w której komisja uchyliła decyzje reprywatyzacyjne prezydenta Warszawy dotyczące dwóch działek, na których położona jest nieruchomość przy ul. Mazowieckiej 12. Komisja podkreśliła wówczas, że prezydent Warszawy, wydając decyzję o reprywatyzacji tej nieruchomości, nie poczynił żadnych ustaleń, czy została spełniona przesłanka posiadania gruntu.

XIX-wieczna kamienica Salomona Neumana położona przy ul. Mazowieckiej 12 została spalona po upadku Powstania Warszawskiego i rozebrana na zlecenie Biura Odbudowy Stolicy w 1946 r., a następnie zastąpiona nowym budynkiem. W kamienicy mieściła się słynna w 20-leciu międzywojennym kawiarnia "Ziemiańska", a obecnie znajduje się tam klub "Enklawa". Po wojnie pełnomocnicy dawnej właścicielki próbowali bezskutecznie odzyskać prawa do nieruchomości.

W październiku 2008 r. prezydent m.st. Warszawy ustanowił na rzecz prawnego następcy dawnej właścicielki prawo użytkowania wieczystego dot. nieruchomości stanowiącej część dawnej nieruchomości hipotecznej położonej w Warszawie przy ul. Mazowieckiej 12. Jednocześnie odmówiono ustanowienia prawa użytkowania wieczystego w części dotyczącej wyodrębnionych lokali. Dotychczas jednak nie zawarto umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste.

Od 1 lutego 2006 r. następcę prawnego dawnych właścicieli reprezentował znany adwokat Robert N., który zaangażowany był w zwrot wielu nieruchomości w stolicy m.in. działki przy ul. Chmielnej 70. 28 lipca 2010 r. beneficjent decyzji sprzedał połowę przysługujących mu roszczeń do nieruchomości za łączną cenę 20 tys. zł na rzecz współpracownika Roberta N. - Janusza P. oraz spółki Plater. Tego samego dnia P. sprzedał połowę swojego udziału w roszczeniach za kwotę 5 tys. zł byłej urzędniczce resortu sprawiedliwości Marzenie K., a prywatnie siostrze Roberta N.

Jak podkreślała komisja, zgodnie z operatem szacunkowym wartość rynkowa prawa użytkowania wieczystego pierwszej z działek położonych przy Mazowieckiej 12 to 5,246 mln zł, a drugiej to 6,024 mln zł. Z informacji komisji wynika, że beneficjent decyzji zbył prawa i roszczenia do połowy nieruchomości przy Mazowieckiej 12 za niecałe 1 proc. wartości.

To już kolejna decyzja komisji weryfikacyjnej uchylona prze sąd administracyjny. W tym roku WSA uchylił już decyzje komisji w sprawach Puławskiej 137, Kredytowej 6 oraz Marszałkowskiej 43, Nowogrodzkiej 6a, Nieborowskiej 13, Piaseczyńskiej 32, Odolańskiej 7, Polnej 46 i Noakowskiego 20. Utrzymał natomiast decyzje w sprawach: Pięknej 49, Krakowskiego Przedmieścia 35 i Mokotowskiej 39, Borzymowskiej 34/36. W zeszłym roku WSA uchylił nieprawomocnie kilkanaście innych decyzji komisji weryfikacyjnej w sprawach różnych nieruchomości, natomiast kilka utrzymał w mocy. Dotychczas żadna z tych spraw nie została prawomocnie rozstrzygnięta przez NSA. (PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/ lena/