Wśród najnowszych obostrzeń znalazły się przepisy zakazujące organizacji w czerwonej strefie konferencji czy kongresów, nawet zdalnie.
Zamieszanie wywołała ubiegłotygodniowa nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1829). Zgodnie z nią w strefie żółtej organizacja wydarzeń promocyjnych takich jak targi czy konferencje jest dopuszczalna, jeśli odbywa się to za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W strefie czerwonej obowiązuje zaś całkowity zakaz (patrz: infografika).
Mariusz Nowak, członek Zarządu Klubu Agencji Eventowych przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, określa nowe regulacje jako nieporozumienie.