Sądy mogą oceniać to, czy postanowienia o opłatach likwidacyjnych oraz świadczeniach wykupu w umowach ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym są niedozwolone.
Uznał tak Sąd Najwyższy w najnowszej uchwale. To bardzo istotne rozstrzygnięcie dla setek tysięcy osób, które posiadały tzw. uefki, a jeszcze nie odzyskały pieniędzy od ubezpieczycieli. Gdyby bowiem SN uznał inaczej, w praktyce każdy spór sądy powszechne powinny rozstrzygać na korzyść korporacji.

Toksyczny związek