Dziś po południu izba niższa parlamentu wybierze trzech spośród siedmiu członków gremium, które zajmie się wyjaśnianiem przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15. Sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka pozytywnie zarekomendowała wszystkie 10 zgłoszonych kandydatur.
I tak kandydatką Lewicy jest mec. Karolina Bućko, poznańska adwokat z 12-letnim doświadczeniem zawodowym. Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło aż trzy osoby: Hannę Elżanowską, która jest psychologiem, psychoterapeutą i seksuologiem, wieloletnim pracownikiem Instytutu Psychologii KUL, prof. Radosława Krajewskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, który doktoryzował się zarówno z prawa karnego, jak i prawa kanonicznego oraz Andrzeja Nowarskiego, radcę prawnego.
Koalicja Obywatelska zgłosiła prof. Marka Konopczyńskiego, którego specjalizacja naukowa to patologie społeczne, przestępczość, profilaktyka społeczna oraz resocjalizacja, a PSL ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
Oprócz tego Stowarzyszenie „Możesz” na rzecz psychoprofilaktyki i rozwoju dzieci i młodzieży zgłosiło Adama Czarneckiego, adwokata, natomiast Krajowa Rada Radców Prawnych – mec. Bartłomieja Tkacza. Najwięcej kontrowersji wzbudzały wskazania Naczelnej Izby Lekarskiej, która do komisji ds. pedofilii zgłosiła Teresę Barbarę Matthews-Brzozowską – uznaną specjalistkę, ale… w dziedzinie ortodoncji, a także Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, która postanowiła forsować Barbarę Chrobak. Ta ostatnia kandydatka jeszcze niedawno nie spełniała ustawowych wymogów do powołania (nie ma wykształcenia prawniczego, medycznego, psychologicznego ani pedagogicznego), za to na kilka dni przed upływem terminu prezydent Andrzej Duda nadał jej Srebrny Krzyż Zasługi, dzięki czemu mogła zostać zgłoszona. Warto przypomnieć, że przepis umożliwiający powołanie do specgremium osoby uhonorowanej orderem lub odznaczeniem państwowym dodano do ustawy o komisji dopiero przy okazji uchwalania tzw. tarczy 3.0 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875). Dzięki tej regulacji premier mógł jako swojego przedstawiciela wskazać Elżbietę Malicką, która również nie ma ani stopnia naukowego, ani wykształcenia kierunkowego (jest magistrem chemii), ale za to ma m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Oprócz tego z ramienia prezydenta w komisji zasiadać będzie Justyna Kotowska, psycholog, specjalistka psychoterapii uzależnień, a przedstawicielem rzecznika praw dziecka jest prof. Błażej Kmieciak. Z kolei Senat wskazał Agnieszkę Rękas, sędzię w stanie spoczynku, wieloletnią współpracowniczkę poprzedniego rzecznika praw dziecka.