Ponad 87 proc. kancelarii adwokackich straciło część przychodów w związku z epidemią - wynika z ankiety przeprowadzonej przez Naczelną Radę Adwokacką. Niemal co druga kancelaria deklaruje spadek przychodu o połowę.

Współautorka ankiety adwokat Anisa Gnacikowska powiedziała PAP, że choć epidemia negatywnie wpłynęła na budżety kancelarii, to w większości poradziły sobie one ze skutkami ekonomicznymi COVID 19.

Jak wskazała adwokaci wykorzystali rezerwy finansowe, które zgromadzili w poprzednich miesiącach. "Środowisko adwokackie przeżyło koronawirusa, ale powinniśmy potraktować to jako lekcję i naukę oraz przygotować się do ewentualnych kolejnych odsłon epidemii" - dodała Gnacikowska.

Naczelna Rada Adwokacka przeprowadziła ankietę dotyczącą skutków ekonomicznych spowodowanych epidemią koronawirusa, które dotknęły kancelarie adwokackie. W badaniach tych udział wzięło 1549 adwokatów.

Większość ankietowanych (68 proc.) określiło pracę zawodową podczas pandemii COVID-19 jako częściowo ograniczoną. W ocenie 17 proc. adwokatów praca ta była normalna, a 16 proc. oceniło ją jako zupełnie wstrzymaną.

Z badań wynika, też że ograniczenie działalności kancelarii pociągnęło za sobą obniżenie przychodów kancelarii. 45 proc. adwokatów zadeklarowało spadek przychodów o ponad połowę w porównaniu do osiąganych przed rokiem. Obniżenie przychodów o 1/4 wymieniło 24 proc. ankietowanych, a na całkowitą utratę przychodów wskazało 18 proc. Łącznie ponad 87 proc. badanych straciło część, połowę lub całość przychodów.

W opinii 90 proc. ankietowanych największym problemem było całkowite lub częściowe zamknięcie sądów. 80 proc. adwokatów wskazało też na brak przejrzystych zasad dotyczących wznowienia ich pracy. Z kolei nieprawidłowe funkcjonowanie usług pocztowych było problemem dla ponad 50 proc. respondentów.

Z ankiety wynika też, że istotnym utrudnieniem był brak odpowiedniej obsługi online przez wiele sądów. 42 proc. ankietowanych oceniło, że w czasie pandemii kontakty z klientami były utrudnione.

W celu ochrony kancelarii przed skutkami epidemii 13 proc. ankietowanych rozważa zmiana profilu, przeważającej praktyki oraz usług. Adwokaci deklarują też sięganie po fundusze i pomoc zawartą w Tarczy Antykryzysowej.

"Wyniki ankiety pokazują, że w celu zapewnienia najskuteczniejszej pomocy adwokatom, działania samorządu adwokackiego powinny koncentrować się na zapewnieniu prawidłowego działania wymiaru sprawiedliwości nawet w sytuacji obowiązywania reżimu sanitarnego oraz na wspieraniu aktywności zawodowej adwokatów" – podkreśliła mec. Gnacikowska, odnosząc się do rezultatów badań.