Kamil Zaradkiewicz jest prawnikiem i doktorem habilitowanym nauk prawnych.

Do 2016 roku był dyrektorem zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału Konstytucyjnego. Od 2018 sędzia Sądu Najwyższego. Od maja br. został wskazany przez prezydenta Dudę na stanowisko I prezesa Sądu Najwyższego.

Reklama

Studia prawnicze Zaradkiewicz ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2000 roku uzyskał na macierzystym wydziale stopień doktora. W 2004 roku został tutorem w Collegium Invisibile, a w 2008 roku wykładowcą na aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Habilitował się w roku 2014 na podstawie oceny dorobku naukowego.

W kadencji 2015–2018 był członkiem Komitetu Nauk Prawnych PAN.

Przez kilkanaście lat Kamil Zaradkiewicz pracował również w Trybunale Konstytucyjnym, doszedł do stanowiska dyrektora zespołu orzecznictwa i studiów Trybunału Konstytucyjnego. W czerwcu 2016 roku otrzymał wypowiedzenie dotychczasowej umowy o pracę wraz z przeniesieniem na niższe stanowisko asystenta sędziego.

Rząd PiS dostał miejsce w radzie nadzorczej spółki Naftoport, a w kwietniu 2017 roku został dyrektorem nowo powstałego Departamentu Prawa Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.

W 2018 roku w trakcie kryzysu wokół Sądu Najwyższego w Polsce zgłosił swoją kandydaturę na sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

10 października 2018 roku prezydent Andrzej Duda powołał Zaradkiewicza do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego, lecz legalność tej nominacji jest przedmiotem kontrowersji w środowisku sędziowskim i wśród przedstawicieli nauki prawa.

Postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego z 19 października 2010 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi w działalności na rzecz funkcjonowania orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, za osiągnięcia w pracy zawodowej. W 2005 otrzymał nagrodę rektora Uniwersytetu Warszawskiego.