Czy przedsiębiorca, który nie spełnia kryterium warunku obrotów miesiąc do miesiąca, ale widzi, że np. w kwietniu zamówienia spadły, może po porozumieniu z przedstawicielami załogi wprowadzić pracownikom obniżenie czasu pracy już od tego miesiąca?

Pytanie czytelnika: Czy przedsiębiorca, który nie spełnia kryterium warunku obrotów miesiąc do miesiąca, ale widzi, że np. w kwietniu zamówienia spadły, może po porozumieniu z przedstawicielami załogi wprowadzić pracownikom obniżenie czasu pracy już od tego miesiąca? I czy wtedy o dofinansowanie od państwa będzie się ubiegać dopiero od maja, czyli po spełnieniu warunków spadku obrotów miesiąc do miesiąca?

Odpowiada Adrian Prusik, radca prawny, ekspert z prawa pracy, wspólnik w Kancelarii Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy.

- Moim zdaniem jest to wątpliwe prawnie. Przesłanki obniżenia wymiaru czasu pracy określa art. 15g ust. 8 ustawy COVID. Przepis zawiera odesłanie i stanowi, że „Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, może obniżyć wymiar czasu pracy”. Odesłanie do ust. 1 oznacza, że dotyczy to przedsiębiorcy „u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19”.

Zobacz pełną odpowiedź.