Unijny trybunał zgodził się na wszystkie propozycje środków tymczasowych w stosunku do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, o które wnioskowała Komisja Europejska.
Oceny środowego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej są skrajne. – Postanowienie TSUE nie odpowiada kompetencjom Unii Europejskiej, wykracza poza traktaty, narusza zasadę suwerenności państw członkowskich. Jest posunięciem uzurpacyjnym ze strony Trybunału i Komisji Europejskiej – ocenia wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Sędziowie przewidzieli ten zarzut. „Trybunał podkreślił, że chociaż organizacja wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich należy do kompetencji tych ostatnich, to wciąż przy wykonywaniu tej kompetencji państwa członkowskie mają obowiązek dotrzymywać zobowiązań wynikających dla nich z prawa Unii” – napisano w uzasadnieniu postanowienia.