I tak np. rząd zamierza wyjść naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy krytykowali rozwiązanie polegające na tym, że na 3-miesięczne zwolnienie ze składek załapać się mogą firmy do 9 osób, a te zatrudniające np. kilkunastu pracowników - już nie.


Propozycja zakłada rozszerzenie kręgu przedsiębiorców, którzy będą uprawnieni do skorzystania z 3-miesięcznych „wakacji składkowych” o płatników zgłaszających do ubezpieczenia do 49 osób oraz włączenie spółdzielni socjalnych do korzystania z tego instrumentu wsparcia. - Zwolnienie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, obejmowało będzie do 9 ubezpieczonych - podają projektodawcy.