Pracę sądów pozytywnie ocenia 32 proc. Polaków, a o funkcjonowaniu prokuratury dobrze wypowiada się 31. proc. - wynika z najnowszego badania CBOS. Zadowolenie z pracy Trybunału Konstytucyjnego wyraża 30 proc. badanych.

Centrum Badań Opinii Społecznej przestawiło we wtorek raport "Oceny działalności instytucji publicznych i mediów". Z badań wynika, że funkcjonowanie sądów i prokuratury jest postrzegane podobnie jak przed sześcioma miesiącami. W marcu pracę prokuratury pozytywnie oceniło 31 proc badanych (wzrost o 1 proc.), a negatywną ocenę wystawiło 32 proc. ankietowanych (spadek o 6 proc.).

Jak wskazał CBOS pozytywne opinie o pracy prokuratury są zauważalnie częstsze niż negatywne wśród zwolenników PiS, osób uczestniczących w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu, identyfikujących się z prawicą, a także ankietowanych mających od 18 do 34 lat, mieszkańców wsi, najsłabiej wykształconych.

"Niezadowoleni z pracy prokuratury przeważają w "elektoratach ugrupowań opozycyjnych, szczególnie Lewicy i KO, a także wśród respondentów o poglądach lewicowych i centrowych, nieuczestniczących w praktykach religijnych, mających od 45 do 54 lat, mieszkańców dużych miast, badanych najlepiej wykształconych i uzyskujących najwyższe dochody per capita".

Reklama

Działalności sądów została pozytywnie oceniona przez 32 proc. badanych (wzrost o 1 proc.), a krytycznie o pracy sądów wypowiedziało się 40 proc. ankietowanych (spadek o 2 proc.).

Z kolei o 3 proc. wzrosła pozytywna ocena pracy Trybunału Konstytucyjnego. Działalność TK dobrze ocenia obecnie 30 proc. Polaków. Z dezaprobatą o pracy Trybunału wypowiedziało się 32 proc. badanych (spadek o 2 proc.).

Według CBOS zauważalnie więcej zadowolonych z funkcjonowania TK niż przeciętnie jest wśród zwolenników rządzącego ugrupowania, identyfikujących się z prawicą oraz najbardziej zaangażowanych w praktyki religijne.

Krytyczne opinie o pracy TK pojawiają się relatywnie często wśród zwolenników partii opozycyjnych, zwłaszcza Lewicy i KO, a także wśród osób o poglądach lewicowych, nieuczestniczących w praktykach religijnych, mieszkańców największych miast, mających wyższe wykształcenie i uzyskujących najwyższe dochody per capita.

Badanie "Aktualne problemy i wydarzenia" (358) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–15 marca 2020 roku na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.