Naczelna Rada Adwokacka ponownie złożyła w Trybunale Konstytucyjnym skargę dotyczącą zgodności z ustawą zasadniczą rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 22 października 2015 r. dotyczącego stawek za reprezentację z urzędu i wyboru.
Zdaniem adwokatów minister działał niezgodnie z upoważnieniem ustawowym, gdyż określił stawki uznaniowo i nie wziął pod uwagę przewidzianych w prawie o adwokaturze kryteriów, jak wzgląd na rodzaj i zawiłość sprawy oraz wymagany nakład pracy adwokata.
Poprzedni wniosek w tej sprawie został pozostawiony bez rozpatrzenia, gdyż zdaniem TK prezydium NRA jako organ wykonawczy nie może podjąć uchwały o skierowaniu skargi konstytucyjnej. Tym razem jednak uchwałę w tej sprawie podjęła sama NRA.