Za odrzuceniem noweli ustaw sądowych głosowali wszyscy senatorowie KO, PSL, Lewicy i większość niezależnych. Przeciw byli senatorowie PiS i senator niezależna Lidia Staroń. Tylko jeden senator - Jacek Włosowicz (PiS) - nie głosował.

Senat w piątek po południu odrzucił w całości nowelizację ustaw sądowych, która rozszerza odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów i wprowadza zmiany w procedurze wyboru I prezesa Sądu Najwyższego.

W głosowaniu wzięli udział niemal wszyscy senatorowie - 99 spośród 100. Za odrzuceniem ustawy zagłosowało 51 senatorów, 48 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Jak wynika z informacji na stronie Senatu, za odrzuceniem nowelizacji głosowali wszyscy senatorowie KO (43), PSL (3), Lewicy (2) oraz dwóch senatorów z Koła Senatorów Niezależnych (Krzysztof Kwiatkowski i Wadim Tyszkiewicz), a także senator niezrzeszony Stanisław Gawłowski. Przeciw zagłosowali wszyscy biorący udział w głosowaniu senatorowie PiS (47) oraz senator Lidia Staroń z Koła Senatorów Niezależnych. Jako jedyny nie głosował senator PiS Jacek Włosowicz.

Wcześniej za odrzuceniem noweli opowiedziały się senackie komisje: ustawodawcza oraz praw człowieka, praworządności i petycji.