Od 1 stycznia w każdym sądzie miały zacząć działać wyspecjalizowane wydziały egzekucyjne.
Jednak, jak przekonuje resort sprawiedliwości, ostatnie zmiany w prawie okazały się takim sukcesem, że nie ma już konieczności tworzenia takich wydziałów w każdej jednostce. Dzięki temu, że na mocy tzw. dużej reformy kodeksu postępowania cywilnego wyroki są wykonalne bez nadawania im klauzuli wykonalności, znacząco spadła liczba wniosków o jej nadanie. Z kolei dzięki wejściu w życie nowej ustawy o komornikach sądowych znacząco poprawił się nadzór nad egzekucją.
Dlatego do projektu nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej sądy ds. własności intelektualnej tuż przed godziną zero rząd wniósł autopoprawkę, zgodnie z którą tworzenie wydziałów egzekucyjnych nie będzie obligatoryjne. W ten sposób istnienie wydziałów egzekucyjnych sądów rejonowych zostanie dostosowane do lokalnych potrzeb, z uwzględnieniem wniosków prezesów poszczególnych sądów.
Reklama