Nie widzę szans na rychłe przywrócenie KRS w prawach członka Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa (ENCJ) - powiedział PAP przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. Dodał jednak, że relacje tych instytucji powinny się poprawiać.

Przewodniczący Mazur w rozmowie z PAP poinformował, że w ubiegłym tygodniu członkowie Krajowej Rady Sądownictwa spotkali się przedstawicielami ENCJ - organizacji, która w ubiegłym roku zawiesiła polską radę w prawach członka. Jak dodał, spotkanie to trwało około dwóch godzin i przebiegało w bardzo dobrej atmosferze.

Sędzia Mazur pytany, czy po tym spotkaniu widzi szansę na przywrócenie KRS w prawach członka ENCJ odparł, że na rychłe przywrócenie nie widzi szans. "Sytuacja powinna jednak zmierzać w stronę poprawy" - dodał.

Mazur zaznaczył przy tym, że spotkania robocze KRS i ENCJ będą kontynuowane.

Sędzia przekazał też, że KRS zwróciła się do ENCJ o wskazanie na piśmie oczekiwań formułowanych ze strony tej organizacji wobec polskiej rady.

We wrześniu 2018 r. ENCJ podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego w Bukareszcie zdecydowała o zawieszeniu polskiej KRS w prawach członka; w ocenie tej organizacji polska Rada "nie spełnia wymogów ENCJ dotyczących niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej". ENCJ zapowiedziała, że będzie monitorować działania KRS.

Jeszcze w grudniu ub. r. przewodniczący Mazur zapewniał PAP, że KRS nie prowadziła i nie prowadzi działań zmierzających do odzyskania praw członka ENCJ.