W kodeksie postępowania cywilnego brak jest jednoznacznej podstawy do wznowienia postępowania po rozstrzygnięciu TSUE. Pytanie, czy być powinna?
Po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Dziubak (C-260/18), korzystnym dla kredytobiorców, na nowo nabrzmiewa kwestia możliwości wznowienia postępowań. Choć bardzo wiele spraw zostało zawieszonych po skierowaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie pytania prejudycjalnego, to część sporów z bankami została wcześniej zakończona prawomocnymi wyrokami. W co najmniej kilku tysiącach przypadków sprawy frankowiczów kończyły się po prostu wydaniem postanowienia o nakazie zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Luka w przepisach