Prezydent podpisał ustawę, która przedłuży skuteczność Europejskiego Nakazu Aresztowania wystawionego w Zjednoczonym Królestwie.ENA to uproszczona forma ekstradycji, stosowana między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Pozwala na aresztowanie w dowolnym kraju Wspólnoty osoby podejrzanej, oskarżonej lub skazanej, w celu przekazania jej do kraju, który wydał nakaz, by tam stanęła przed sądem lub odbyła orzeczoną karę. Wyjście Wielkiej Brytanii z UE spowodowałoby problemy z przekazywaniem osób, przeciw którym toczy się postępowanie karne na Wyspach.
Odpowiedzią jest ustawa z 19 lipca 2019 r. o okresie przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Powtarza ona sformułowanie w art. 127 ust. 6 tej umowy, który stanowi, że w okresie przejściowym Wielką Brytanię traktuje się jak państwo członkowskie Unii Europejskiej, także na potrzeby regulacji o Europejskim Nakazie Aresztowania.
Okres przejściowy rozpocznie się wraz z wejściem w życie umowy brexitowej. Termin ten ogłosi w Monitorze Polskim minister właściwy ds. członkowstwa w Unii Europejskiej. Potrwa on zaś do 31 grudnia 2020 r.