Uposażenia polskich parlamentarzystów zostały w 2018 roku obniżone o 20 procent. Ile zarabiają obecnie?

Jak zarobki posła reguluje prawo

Zgodnie z ustawą z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora parlamentarzyści mają prawo do wynagrodzenia za pełnione funkcje oraz zwrotu ponoszonych z tego tytułu kosztów. Aby mogli oni poświęcić się wykonywaniu mandatów, rezygnując z aktywności zawodowej oraz gospodarczej (posłowie zawodowi), otrzymują uposażenie. Przysługuje ono wyłącznie posłom zawodowym. Wszyscy posłowie, także ci niezawodowi, otrzymują dodatkowo dietę poselską. Ma ona służyć pokryciu kosztów ponoszonych przez posła w związku wykonywaniem mandatu, a jej wysokość wynosi 25 proc. uposażenia. Jest wypłacana co miesiąc.

Ile wynosi uposażenie i dieta poselska

Wysokość podstawowego uposażenia wynosi około 8 tys. brutto Natomiast dieta poselska to kwota przekraczająca 2 tys. brutto.

Dodatki funkcyjne

Dieta oraz uposażenie to główne, ale nie jedynie źródła dochodów posłów na Sejm RP. Budżet niektórych z nich zasilają bowiem także dodatki funkcyjne. Za stanowisko przewodniczącego komisji poseł otrzymuje dodatkowe 20 proc. wynagrodzenia. Za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego dostaje natomiast 15 proc. pensji, a za przewodniczącego podkomisji stałej - 10 proc.

Ryczałt na prowadzenie biur poselskich

Comiesięczny ryczałt na prowadzenie biur poselskich wynosi około 11 tysięcy. Pieniądze te powinny być przeznaczone na pokrycie wszystkie wydatki związane z utrzymaniem biura takie jak m.in. wynagrodzenie pracowników biura, ekspertyzy i opinie oraz tłumaczenia czy czynsz oraz inne opłaty związane z najmem lokalu, w którym znajduje się biuro poselskie.