Kluczową zmianą jest sformułowanie definicji pośrednictwa przy przewozie osób. Jej wprowadzenie ma umożliwić ocenę, czy dana działalność wymaga uzyskania odpowiedniej licencji – po spełnieniu określonych w ustawie wymagań.Kolejna nowość to wprowadzenie obowiązku posiadania licencji przez podmiot zajmujący się pośrednictwem przy przewozie osób. Pod definicję pośrednika podlegać będą nie tylko podmioty typy Uber, lecz także korporacje taksówkarskie pośredniczące w usługach przewozu.