Na ogłoszenie oczekuje obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego; chodzi o sześć stanowisk - poinformował PAP w poniedziałek wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. Według informacji RCL publikacja ma nastąpić do piątku.

W wykazie aktów oczekujących na ogłoszenie na stronie Rządowego Centrum Legislacji jako najpóźniejszą datę ogłoszenia obwieszczenia Prezydenta RP o wolnych stanowiskach sędziego w SN podano 12 lipca br.

Izba Dyscyplinarna SN - podobnie jak Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - została utworzona na mocy nowej ustawy o SN obowiązującej od kwietnia zeszłego roku. W końcu czerwca ub.r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do objęcia były łącznie 44 wakaty sędziowskie - w tym 16 w nowej Izbie Dyscyplinarnej.

Na stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło wtedy blisko 100 kandydatur, niektóre zostały później wycofane. Zespół Krajowej Rady Sądownictwa wysłuchał latem ub.r. 63 osoby. W sierpniu zeszłego roku KRS podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie na sędziów Izby Dyscyplinarnej 12 spośród tych kandydatów.

Reklama

We wrześniu 2018 r. prezydent Andrzej Duda powołał - spośród tej 12 - 10 osób na sędziów Izby Dyscyplinarnej. Byli to: prokurator Prokuratury Krajowej Małgorzata Bednarek, pracownik naukowy Jan Majchrowski, prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Piotr Niedzielak, radca prawny Tomasz Przesławski, prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Adam Roch, radca prawny Adam Tomczyński, prokurator Prokuratury Krajowej Ryszard Witkowski, prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Wygoda, prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Konrad Wytrykowski oraz prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach Paweł Zubert. Z kolei w lutym br. prezydent powołał sędziego Przesławskiego na stanowisko prezesa Izby Dyscyplinarnej.

Po poprzednim naborze sześć stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej SN pozostaje nieobsadzonych. "Chodzi o dopełnienie Izby Dyscyplinarnej. Projekt tego obwieszczenia trafił wcześniej do zaopiniowania przez prezesa Izby Dyscyplinarnej" - powiedział w poniedziałek PAP Krzysztof Michałowski z zespołu prasowego SN.