Jak wygląda obowiązek informacyjny w postępowaniu egzekucyjnym po nowelizacji przepisów RODO z 4 maja 2019 r.?
Reklama

Komornik przy pierwszej czynności ma obowiązek wskazania swoich danych osobowych i wskazać cel przetwarzania danych osób, wobec których wszczęte jest postępowanie egzekucyjne.

Więcej na ten temat: Dowiedz się, jak przygotować się do kontroli przestrzegania przepisów RODO >>

Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu teleinformatycznego służącego do przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji dotyczącej postępowania egzekucyjnego.

Co zmieniło RODO?

Zmiana nakłada na komorników obowiązek informowania o przetwarzaniu danych osobowych, powoduje to wzmocnienie świadomości przysługujących dłużnikom i wierzycielom.

Czytaj więcej na ten temat: Oto plusy i minusy zmian w RODO >>