Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu karnego w wersji jeszcze surowszej niż wcześniej zamierzano.
Pomnik przedstawiający Jana Pawła II i Eugeniusza M. honorowego kustosza bazyliki w Licheniu został zasłonięty. Ks. Dariusz Olejniczak, który pomimo skazania i zakazu pracy z dziećmi prowadził rekolekcję – złożył wniosek o przeniesienie do stanu świeckiego. Prokuratura sprawdza, jak doszło do złamania zakazu. To efekt filmu dokumentalnego „Tylko nie mów nikomu”, w którym ujawniono kolejne przypadki przestępstw pedofilskich w kościele.
Od soboty dokument ma już 12 mln wyświetleń na YT. Wczoraj premier Mateusz Morawiecki wraz z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą poinformowali, że Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji kodeksu karnego w wersji jeszcze surowszej niż pierwotne zamierzenia resortu sprawiedliwości.
W wersji skierowanej do Sejmu poszerzono i zaostrzono wachlarz kar za przestępstwa pedofilskie. I tak za zgwałcenie osoby poniżej 16. roku życia (dziś granica wynosi 15 lat) maksymalna kara zostanie podniesiona z 15 do 30 lat więzienia. Co więcej, jeśli ofiara znajdowała się pod pieczą sprawcy, nie będzie można orzec niższego wyroku niż 8 lat.
– Trudno sobie wyobrazić cięższe przewinienie niż zdrada zaufania najmłodszych, tych oddanych pod opiekę. Dlatego osoby, które są opiekunami w różnych instytucjach, włączając w to wszystkie instytucje świeckie, kościelne, muszą ponosić jeszcze bardziej wzmocnioną odpowiedzialność – podkreślał Mateusz Morawiecki. Dodatkowo w prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości rejestrze pedofilów będzie podawany zawód sprawcy (wyuczony i wykonywany).
Za gwałt na osobie poniżej 16. roku życia ze szczególnym okrucieństwem grozić będzie od 10 do 30 lat pozbawienia wolności, a w przypadku śmierci dziecka – dożywocie. Wyższe kary grozić będą za wykorzystanie seksualne osoby małoletniej. Dziś seks z osobą poniżej 15. roku życia jest zagrożony karą do 12 lat więzienia. Po zmianach penalizowane będzie współżycie z osobą poniżej 16. roku życia, a kara wyniesie od 15 do 25 lat (w zależności od wieku ofiary czy obrażeń). Podwyższenie wieku legalnych kontaktów seksualnych ma zdaniem projektodawców zwiększyć krąg dzieci, które będą korzystać z ochrony przed czynami pedofilskimi. Jednocześnie zostanie wprowadzona furtka pozwalająca na częściową depenalizację kontaktów seksualnych pomiędzy rówieśnikami. Zostanie przepis, na mocy którego sąd będzie mógł odstąpić od wymierzenia kary lub nadzwyczajnie ją złagodzić, w przypadkach gdy wiek sprawcy i ofiary będzie bardzo zbliżony, a okoliczności nie będą wskazywać na zaistnienie przemocy i wykorzystywania seksualnego, lecz wspólne relacje.
Rząd zapowiada też, że sprawcy brutalnych zbrodni pedofilskich nie będą mogli wyjść z więzienia na przedterminowe zwolnienie, a najbardziej zdegenerowanych przestępców, którzy dopuszczają się najcięższych zbrodni (np. gwałt i zabójstwo dziecka), sąd będzie mógł skazać na bezwzględne dożywocie. Poza tym przestępstwo zgwałcenia pedofilskiego nie będzie podlegać przedawnieniu.