Mimo że przepisy dotyczące opieki naprzemiennej w programie 500+ obowiązują już ponad trzy lata, to samorządy przyznają, że stwierdzanie jej występowania wciąż sprawia problemy. Sytuacji nie ułatwia to, że sprzeczne stanowisko w tym zakresie zajmują organy odwoławcze. Co więcej, wraz z likwidacją kryterium dochodowego oraz objęciem świadczeniem wychowawczym wszystkich pierwszych dzieci, trudności z ustalaniem, czy opieka może być uznana za naprzemienną, mogą być jeszcze większe, bo więcej rodziców będzie zgłaszać się po przyznanie 500+, dowodząc, że dzielą się obowiązkami wychowawczymi.

Świadczenie na pół