We wtorek po godz. 10 rozpoczęło się posiedzenie rządu. Ministrowie zajmą się projektem noweli prawa farmaceutycznego dotyczącym penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych oraz projektem noweli ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych.

Projekt noweli prawa farmaceutycznego autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości zmienia przepisy dotyczące penalizacji nielegalnego wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych oraz skupu produktów leczniczych z rynku detalicznego w celu ich sprzedaży i wywozu za granicę. Chodzi m.in. o wprowadzenie instrumentów prawnych, dzięki którym możliwe będzie skuteczne przeciwdziałanie procederowi tzw. odwróconego łańcucha dystrybucji deficytowych produktów leczniczych. Projekt systematyzuje także przepisy dotyczące zasad prowadzenia kontroli przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną.

Według autorów projektu, konieczne jest także kompleksowe uregulowanie kwestii wstrzymania obrotu lub wycofania z obrotu produktów leczniczych, co do których istnieje podejrzenie niespełniania wymagań jakościowych, sfałszowania lub wystąpienia innych okoliczności zagrażających bezpieczeństwu pacjentów. Obecnie funkcjonujący system jest - ich zdaniem - nieadekwatny do potrzeb.

Projekt dotyczy też sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza jak i bezpośredniego dostarczania produktów leczniczych przez farmaceutów osobom niepełnosprawnym. Projektowane przepisy mają na celu usunięcie nieścisłości w dotychczasowych zapisach ustawowych oraz wprowadzenie możliwości bezpośredniej dostawy produktów leczniczych osobom niepełnosprawnym.

Projekt wprowadza zmiany, pozwalające aptekom na honorowanie Karty Dużej Rodziny. Dotychczasowe regulacje prawne w zakresie zakazu reklamy aptek i ich działalności uniemożliwiały aptekom uczestnictwa w programie Karty Dużej Rodziny.

Rada Ministrów zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków unijnych. Zmiany umożliwią wprowadzenie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014–2020 nowej formy wsparcia w postaci instrumentów finansowych.

Regulacja ta stwarza możliwości dodatkowego finansowania inwestycji. Wsparcie z instrumentu finansowego umożliwi finansowanie znacznie szerszego zakresu operacji oraz kosztów (m.in. zakup zwierząt, roślin jednorocznych) niż jest to dozwolone w przypadku dotychczas stosowanego wsparcia dotacyjnego.

Szacuje się, że dzięki środkom PROW 2014-2020 – planowanym do udostępnienia na instrumenty finansowe w wysokości 50 mln euro do końca 2023 r. – zostanie utworzony portfel nowych kredytów w wysokości około 250 mln euro.