Krajowa Rada Sądownictwa wyłoniła we wtorek, w dwóch turach głosowania, siedmioro kandydatów na stanowiska sędziowskie w Izbie Cywilnej Sądu Najwyższego. Teraz Rada zajmie się rozpatrzeniem kandydatur do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.

KRS podczas wtorkowych obrad w głosowaniu niejawnym podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi Andrzejowi Dudzie wniosku o powołanie siedmiu sędziów Izby Cywilnej SN, w której do obsadzenia jest siedem wolnych stanowisk sędziowskich. Do Rady wpłynęło na te miejsca blisko 30 zgłoszeń.

Szef komisji skrutacyjnej sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz przekazała, że bezwzględną liczbę głosów (11 z 21 głosujących członków KRS), a tym samym rekomendację KRS uzyskali: prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Jacek Grela, sędzia Sądu Okręgowego Warszawa-Praga Beata Janiszewska, radca prawny Marcin Krajewski, dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury i sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie w Krakowie Małgorzata Manowska i sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Tomasz Szanciło.

Ze względu na to, że liczba kandydatów którzy uzyskali rekomendacje w pierwszym głosowaniu była niższa niż liczba wolnych stanowisk sędziowskich w Izbie Cywilnej, szef KRS zarządził głosowanie dodatkowe. Głosowano w nim nad trzema kandydaturami z największym poparciem w pierwszej turze, spośród osób, które nie uzyskały wymaganej większości. Byli to: sędzia SO Joanna Misztal-Konecka, dyrektor Departamentu Prawa Administracyjnego w resorcie sprawiedliwości dr hab. Kamil Zaradkiewicz i radca Prokuratorii Generalnej RP Marcin Gocłowski.

W wyniku drugiej tury głosowania rekomendacje Rady uzyskali Zaradkiewicz i Misztal-Konecka.

Spośród zarekomendowanych przez KRS kandydatów najdłuższą dyskusję podczas obrad wywołała kandydatura Zaradkiewicza. Podczas tej dyskusji Krystyna Pawłowicz (PiS) negatywnie oceniła jego kandydaturę. Z kolei poparcia udzielił Zaradkiewiczowi obecny na posiedzeniu KRS minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Kandydaci do Izby Kontroli Nadzwyczajnej

Jak przekazała przewodnicząca komisji skrutacyjnej sędzia Joanna Kołodziej-Michałowicz, w pierwszym głosowaniu bezwzględną liczbę głosów i jednocześnie rekomendację KRS uzyskali: adwokat i wykładowca akademicki Antoni Bojańczyk, prezes Prokuratorii Generalnej RP Leszek Bosek, sędzia SA Dariusz Czajkowski, notariusz Paweł Czubik, wykładowca akademicki Tomasz Demendecki, wykładowca akademicki Marek Dobrowolski, radca prawny Paweł Księżak, radca prawny Joanna Lemańska, sędzia SA Marcin Łochowski, wykładowca akademicki Oktawian Nawrot, wykładowca akademicki Janusz Niczyporuk, radca prawny Mirosław Sadowski, sędzia SA Marek Siwek, wykładowca akademicki Aleksander Stępkowski, wykładowca akademicki Maria Szczepaniec, wykładowca akademicki Krzysztof Wiak, sędzia SO Jacek Widło oraz radca prawny Grzegorz Żmij.

Ze względu na to, że liczba 18 kandydatów którzy uzyskali rekomendacje w pierwszym głosowaniu była niższa niż liczba 20 wolnych stanowisk sędziowskich w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej, szef KRS zarządził głosowanie dodatkowe, w wyniku którego rekomendację uzyskał wykładowca akademicki Adam Redzik.

Po dwóch głosowaniach KRS wyłonił 19 kandydatur na 20 wolne stanowiska sędziowskie w izbie. W konsekwencji przewodniczący KRS Leszek Mazur zarządził kolejne głosowanie nad kandydaturą sędzi SA Ewy Stefańskiej - kandydatki, która uzyskała największą liczbę głosów, lecz nie osiągnęła wymaganej większości bezwzględnej (11 głosów). Ostatecznie uzyskała ona poparcie Rady - za jej kandydaturą głosowało 14 członków KRS.

W poniedziałek KRS omówiła ponad 20 kandydatur do Izby Cywilnej SN, we wtorek dokończyła rozpatrywanie tych, które pozostały z blisko 30 zgłoszeń.

W ubiegły czwartek Rada rozpatrywała kandydatury na 16 stanowisk w Izbie Dyscyplinarnej. KRS podjęła uchwałę o przedstawieniu prezydentowi wniosku o powołanie do tej izby 12 sędziów. Cztery miejsca pozostały nieobsadzone, ponieważ żaden z kandydatów, którzy przeszli do następnej rundy, nie uzyskał wymaganej większości głosów. Z kolei w piątek, po rozpatrzeniu pięciu kandydatur, KRS zarekomendowała sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu Wojciecha Sycha na sędziego Izby Karnej SN (w tej izbie jest jeden wakat).

W końcu czerwca w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN - do obsadzenia są łącznie 44 stanowiska sędziowskie.