Słabe, ogólnikowe, populistyczne – tak rząd ocenia zarzuty, które legły u podstaw planu wykluczenia rady z ważnej organizacji międzynarodowej.
Chodzi o Europejską Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ), stowarzyszenie, które od kilkunastu lat promuje wspólne standardy funkcjonowania krajowych wymiarów sprawiedliwości oraz prowadzi badania na temat poprawy ich jakości i efektywności. W opinie organizacji uważnie wsłuchuje się m.in. Komisja Europejska i bierze je pod uwagę przy wykonywaniu kolejnych ruchów w ramach procedury kontroli praworządności z art. 7. Polska Krajowa Rada Sądownictwa należy do współzałożycieli sieci.

Brak niezależności