W 2002 r. został przyjęty Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski. Ustalono w nim, że wszystkie wyroby zawierające azbest muszą być wyłączone z użytku i unieszkodliwione do końca 2032 r. W tym programie określono także zadania prowadzące do realizacji tego planu i to, na kim one spoczywają. Oprócz wspomnianego programu istnieje jeszcze kilka aktów prawnych regulujących sprawy związane z użytkowaniem i usuwaniem wyrobów zawierających azbest. Jednak wiele osób nie zdaje sobie sprawy z wynikających stąd obowiązków.

PRZYKŁAD: DO KIEDY TRZEBA USUNĄĆ ETERNIT

Mam na swojej posesji budynek gospodarczy pokryty eternitem. Wiem, że będę musiał go usunąć. Ile mam na to czasu?

Operacja usuwania wyrobów zawierających eternit ma potrwać do 2032 r. W tym czasie wszystkie materiały wykonane z azbestu mają trafić na wyznaczone składowiska i mają zostać zabezpieczone przed uszkodzeniami. Bo to właśnie one niosą ze sobą największe ryzyko - cały kawałek eternitu nie stwarza jeszcze zagrożenia, ale już pęknięty lub złamany zaczyna pylić wokół niewidocznymi gołym okiem włóknami azbestu.

W pełnej wersji artykułu znajdziesz:

- Nie lekceważyć inwentaryzacji
- Obowiązek wykonania kontroli
- Usunięcie eternitu trzeba zgłosić
- Zadania wykonawcy demontażu

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Gazety Prawnej.