Projekt ustawy o państwowym egzaminie prawniczym przygotowany w resorcie sprawiedliwości zakłada m.in. skrócenie aplikacji prawniczej, mniej pytań w teście egzaminacyjnym i szerszy katalog uprawnionych do wpisu na listy samorządów prawniczych, a także dopuszczenie świadczenia usług przez doradców prawnych.

Pytany o ten projekt na konferencji prasowej w Białymstoku Zbigniew Ziobro przypomniał, że w Sejmie znajduje się przygotowany przez PiS projekt ustawy wprowadzającej trzy stopnie licencji prawniczych, które uprawniałyby do świadczenia usług prawniczych. "To projekty tożsame, z pewnymi modyfikacjami" - powiedział Ziobro, proszony o ocenę propozycji resortu sprawiedliwości.

W jego ocenie "niepokój budzi" jednak np. propozycja konieczności zdawania egzaminu zawodowego "przez wszystkich", czyli - jak mówił Ziobro - także przez osoby z tytułami doktorskimi i po egzaminach na aplikacjach. "Jeśli tak, to jest to krok wstecz" - mówił Ziobro.

Projekt ustawy przewiduje natomiast możliwość przystąpienia do egzaminu prawniczego II stopnia przez doktorów nauk prawnych

Reagując na tę wypowiedź, Biuro Informacyjne Ministerstwa Sprawiedliwości oświadczyło, że nie jest ona zgodna z prawdą.

"Projekt ustawy o państwowych egzaminach prawniczych, przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości nie zmienia regulacji wprowadzanych przez ustawę z dnia 20 lutego 2009 r. (która wchodzi w życie 25 marca 2009 r.), dających możliwość wpisania się na listę radców prawnych lub adwokatów doktorom nauk prawnych, osób, które zdały egzamin sędziowski bądź prokuratorski po wykazaniu się praktyką w stosowaniu prawa" - napisano w specjalnym komunikacie.

Resort podkreślił, że projekt tej ustawy przewiduje natomiast możliwość przystąpienia do egzaminu prawniczego II stopnia przez doktorów nauk prawnych i osoby po egzaminie sędziowskim bądź prokuratorskim, które nie mogą wykazać się praktyką zawodową. Zdanie egzaminu prawniczego otworzy im drogę wpisania się na listę wybranej korporacji prawniczej (adwokackiej bądź radcowskiej).

"Trudno by PiS nie popierał czegoś, co już PiS zaproponował"

Na konferencji w Białymstoku Ziobro zapewniał, że każde rozwiązanie zapewniające szerszy dostęp młodych ludzi do zawodów prawniczych będzie przez PiS popierane. Pytany o propozycję dostępu do świadczenia usług przez doradców prawnych powiedział, że to tożsame rozwiązanie z tym, które jest w ustawie przygotowanej przez jego ugrupowanie.

"Trudno by PiS nie popierał czegoś, co już PiS zaproponował" - tak odpowiedział na pytanie, czy w tej sytuacji jego ugrupowanie będzie popierało w Sejmie rozwiązania, jeśli rząd przygotuje ustawę.

Obecny na konferencji poseł PiS Mariusz Kamiński dodał, że projekt tej partii jest w pracach komisji sejmowych. "Mam nadzieję, że skoro jest on już w Sejmie, to posłowie PO lepiej spojrzą na jego założenia i będziemy mogli to zrobić, co o pół roku przyspieszy nam prace i rozwiązanie szybciej wejdzie w życie" - dodał Kamiński.